• Заң

Мұрағат қызметі мен жұмыс тәртібін реттейтін және мемлекеттік қызметтерді пайдалану барысында азаматтардың құқықтары мен міндеттеріне қатысты нормативтік-құқықтық актілердің тізімі

1. Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін қарау.

1) Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 12 қаңтардағы «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» №221 Заңы;

2) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 17 сәуірдегі №138 бұйрығы "Архив ісі саласындағы мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарын бекіту туралы";

3) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу қағидаларын бекіту туралы" № 147 бұйрығы;3) Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2015 жылғы 18 желтоқсандағы "Жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін есепке алу қағидаларын бекіту туралы" № 147 бұйрығы;

4) Батыс Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 16 шілдедегі №175 қаулысы "Архивтік анықтамалар беру" мемлекеттік көрсетілетін қызмет регламентін бекіту туралы".

2. Мемлекеттік архивтің оқу залында жұмыс жасау.

1) Қазақстан Республикасы Мәдениет, ақпарат және қоғамдық келісім министрлігі Мұрағаттар мен құжаттаманы басқару комитетінің 2000 жылғы 2 қазандағы «Қазақстан Республикасы мемлекеттік мұрағаттарының оқу залдарында зерттеушілердің жұмыс ережелерін бекіту туралы» №58 бұйрығы;

3. Ақылы қызмет.

1) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 8 ақпандағы «Мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік және ведомстволық мұрағаттардың ақылы қызмет көрсету және түскен қаржыны пайдалану ережесін бекіту туралы» №183 қаулысы;

4. Құжаттау мен мұрағат ісін мемлекеттік реттеу.

1) Қазақстан Республикасының 1998 жылғы 22 желтоқсандағы «Ұлттық мұрағат қоры және мұрағаттар туралы» №326-I Заңы;

2) Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 8 қаңтардағы "Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасы және "Мемлекеттік бағдарламалар тізбесін бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы № 957 Жарлығына толықтыру енгізу туралы» № 464 Жарлығы;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 7 қазандағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры туралы ережені бекіту туралы» №1538 Қаулысы;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2013 жылғы 7 ақпандағы "Ақпаратты Қазақстан - 2020" мемлекеттік бағдарламасын іске асыру жөніндегі 2013 - 2017 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын бекіту туралы» №101 Қаулысы;

5. Сараптау комиссиялар туралы үлгілік ережелер.

1) Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат министрінің 2011 жылғы 16 қарашадағы «Орталық сараптау-тексеру комиссиясы және орталық мемлекеттік және арнайы мемлекеттік мұрағаттардың сараптау-тексеру комиссиялары туралы ережелерді бекіту туралы» №348 Бұйрығы;

6. Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда іс жүргізу мен құжатты басқару.

1) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы «Мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдарда құжаттама жасаудың және құжаттаманы басқарудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» № 144 бұйрығы;

2) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2017 жылғы 29 қыркүйектегі "Сақтау мерзімдерін көрсете отырып, мемлекеттік және мемлекеттік емес ұйымдар қызметінде жасалатын үлгілік құжаттар тізбесін бекіту туралы» №263 бұйрығы;

7. Ведомстволық мұрағатта құжаттарды есепке алу мен сақтау.

1) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы «Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын және басқа да мұрағат құжаттарын ведомстволық және жеке мұрағаттардың қабылдауы, сақтауы, есепке алуы мен пайдалануы қағидаларын бекіту туралы» №146 бұйрығы;

8. Мемлекеттік мұрағаттарда құжаттарды есепке алу, сақтау және пайдалануды ұйымдастыру.

1) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2014 жылғы 22 желтоқсандағы «Ұлттық мұрағат қорының құжаттарын, басқа да мұрағат құжаттарын мемлекеттік және арнаулы мемлекеттік мұрағаттардың толықтыруы, сақтауы, есепке алуы мен пайдалануы қағидаларын бекіту туралы» №145 бұйрығы;

2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002 жылғы 28 мамырдағы «Құжаттар көшірмелерінің мемлекеттік сақтандыру қоры туралы ережені бекіту туралы» №578 қаулысы;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 12 ақпандағы «Ұлттық мұрағат қорының мемлекеттік меншіктегі құжаттарын Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге уақытша әкетуге рұқсат беру ережесін бекіту туралы» №98 Қаулысы;

4) Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2012 жылғы 29 маусымдағы «Тарихи немесе мәдени құндылығы бар теле-, радиобағдарламалар жазбаларын сақтаудың қағидаларын бекіту туралы» №92 Бұйрығы;

5) Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрінің 2013 жылғы 6 ақпандағы «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұрағат қоры құжаттарын орталықтандырылған мемлекеттік есепке алу туралы нұсқаулықты бекіту туралы» №27 Бұйрығы;

9. Іс жүргізуді және мұрағаттық істе бақылау және тексеру.

1) Қазақстан Республикасы Президентінің 2010 жылғы 19 наурыздағы «Орталық мемлекеттік органдар мен облыстардың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігін жыл сайынғы бағалау жүйесі туралы» №954 Жарлығы;

10. Азаматтық қызметке кіру және өту.

1) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы № 414-V ҚРЗ  «Қазақстан Республикасының Еңбек кодексі»;

2) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы "Азаматтық қызметке кіру және азаматтық қызметшінің бос лауазымына орналасуға конкурс өткізу қағидаларын бекіту туралы" №1017 бұйрығы ;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 31 желтоқсандағы «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» №1193 Қаулысы;

4) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 27 маусымдағы  «Қазақстан Республикасы мемлекеттік архив мекемелерінің басшылары мен мамандары лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» № 177 бұйрығы;

5) Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрінің 2016 жылғы 1 қыркүйектегі «Барлық қызмет салаларына ортақ мемлекеттiк мекемелер мен қазыналық кәсіпорындар мамандарының жекелеген лауазымдарының бiлiктiлiк сипаттамаларын бекіту туралы» № 775 бұйрығы;

6) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2016 жылғы 15 маусымдағы  «Мемлекеттік архив мекемелеріндегі еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөніндегі талаптарды бекіту туралы»  №165 бұйрығы;

7) Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 25 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасы мемлекеттік архив мекемелерінің азаматтық қызметшілерін аттестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы" №411 бұйрығы;

11. Автоматтандыру және ақпараттандыру.

1) Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 24 қарашадағы "Ақпараттандыру туралы" № 418-V ҚРЗ Заңы;

2) Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» №370-ІІ Заңы;

3) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2007 жылғы 13 шілдедегі «Электрондық ақпараттық ресурстарды мемлекеттік органдардың интернет-ресурстарына орналастыру ережесін бекіту туралы» №598 Қаулысы;

4) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2004 жылғы 17 сәуірдегі «Электрондық құжат айналымы ережесiн бекiту туралы» №430 Қаулысы;

5) Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің м.а. 2016 жылғы 28 қаңтардағы «Интернеттің қазақстандық сегментiнiң кеңістігінде домендiк аттарды тiркеу, пайдалану және бөлу қағидаларын бекiту туралы»  № 118 бұйрығы;

12. Құқықтық техника.

1)Қазақстан Республикасының Заңы 2016 жылғы 6 сәуірдегі  «Құқықтық актілер туралы»  №480-V ҚРЗ  Заңы;

«Батыс Қазақстан облысының мәдениет, тілдерді дамытужәне архив ісі басқармасының «Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

РК, Западно-Казахстанская область, город Уральск,
ул. Касым Аманжолова, 85

Телефон: 8 (7112) 50-43-19

Email: Бұл электронды пошта мекен-жайы спам-боттардан қорғалған. Көру үшін сіздің браузеріңізде JavaScript қосулы тұруы тиіс.

Разработка и сопровождение сайта Helena Burbel