1. Оқу залында жұмыс жасауға рұқсат алу жөніндегі мемекеменің ресми хатының үлгісі;

  2. Оқу залында жұмыс жасауға рұқсат алу жөніндегі өтініштің үлгісі;

  3. Оқу залына келушілердің есебін жүргізу журналының нысаны;

  4. Оқу залы пайдаланушы сауалнамасының нысаны;

  5. Оқу залында пайдаланушыларға берілген және қайтарылған тізімдемелердің есебін жүргізу журналының нысаны;

  6. Мұрағаттық құжаттарды, пайдалану қорының, істер тізімдемесінің, құжаттардың көшірмелеріне тапсырыс беру (талап) нысаны;

  7. Оқу залында пайдаланушыларға берілген және қайтарылған істердің есебін жүргізу журналының нысаны

  8. Оқу залы пайдаланушыға істерді беру (қайтару) барысында анықталған бұзылушылықтар туралы ақттің нысаны;

  9. Оқу залында көшірмелеу-көбейту жұмыстарына тапсырыс нысаны;

  10. Оқу залында мұрағаттық құжаттардың көшірмелеу-көбейту жұмыстарына тапсырыстың есебін жүргізу журналының нысаны.